Exakt RegnskapsbyrĂĄ AS
Exakt Regnskapsbyrå AS er et autorisert regnskapsførerselskap og rådgivningsselskap som henvender seg
til små og mellomstore bedrifter. Vi er i dag 12 motiverte konsulenter og mange har vært med på laget i en
årrekke og har følgelig bred og verdifull erfaring.

Vi tar imot alle typer oppdrag, om det kun er et lite regnskap eller om det er fullstendig forretningsførsel.

Vi er et fremtidsrettet regnskapskontor som legger vekt på at medarbeiderne skal være oppdatert i sitt arbeid
slik at kundene alltid kan være trygg på jobben som blir gjort.

Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir
ivaretatt pĂĄ en profesjonell og effektiv mĂĄte.

Medlem av:

 

Forretningsførsel boligsameier

Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, boligaksjeselskaper og borettslag. Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører som har totalansvaret for det enkelte boligselskap. Forretningsføreren tar seg av alle forvaltningsmessige og regnskapsmessige spørsmål, men avlastes av regnskapsavdelingen som bokfører bilag, håndterer lønn og krever inn husleie.

Daglig drift

I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter. Regnskapet rapporteres rutinemessig hvert halvår i tillegg til årsoppgjøret ved årets slutt.

Årsmøte

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. Våre lokaler kan benyttes ved styremøter og årsmøter.